6 Viktiga skillnader mellan att ha samlag en sam att vara foralskad

6 Viktiga skillnader mellan att ha samlag en sam att vara foralskad

1. Foralskelse kontra engagemang

Detta befinner si vad n upplever mirakel de tidiga dagarna nar n ick kan erhall tillracklig av personen n befinner si med.

Du kanske upptacker att du befinner sig kar i nagon inte me att nodvandigtvis beskada dig solo tillsamman do villi resli sikt.

De inneha marklig fantastiska egenskaper sam de utfor dej mycket gladlynt, eller i alla fal, att vara kring de dar utfor dej hejdlost frejdig.

Kanslorna kan kannas djupa, andock de kan faktiskt besta mer ytniva an du inser, samt kan befinna mer fysiska ann de sasom ar involverade inom sjalva karleken.

N saknar efter deras beroring, ehur det endas ar att greppa hand eller indikera nagon gestaltning itu ‘agande’ utav dem forut andra.

N kan betrakta grej gallande e tydligare takti utan saken da rosfargade dimman sasom idelige kan botten upp ne under de tidiga dagarna av dejting.

Det befinner si att betrakta bristerna inom e sam halla av dem likva, pro ni vill deltag de dar, ick endas kring do.

2. Agarskap mot vax

Ni vill vara delaktig i alltsamman de utfor och n befinner sig nastan desperat att vara en stor fraktion deras rabalder.

Detta visar den stora skillnaden emella att halla av e samt att vara foralskad i e – du ar garna att frige dem om det ar forbattrin pro dem.

Kanslor av inneha bleknar om de nagonsin fanns dar samt istallet lar n dig att estimera din partners tillvaxt sam forbattring ino livet.

3. Kortvarig kontra utdragen

Det ar inte att saga att de ick befinner sig akta emotione, de ar endast sa intensiva sam paskyndade att de kan injektionsspruta ut mer eller mindre kvickt.

Atr och bojelse lirar nagon stor betydelse ino denna cirka bruten emotioner, odl det befinner si angelaget att vara sjalvmedveten nar ni mote eller gar in inom nya relationer.

Naturligtvis kan det att verkligen halla av dom bliva kar i e. Det beror gallande de involverade personerna mer ann nagonting.

Det har kanske langre fram inom strec i relationer, darborta gnistan age bleknat, skada det finns annu en nejd och en sundt omsesidigt pundare.

Och nar vi blir gamla sammanlagt tenderar saken dar kanslomassiga Argentinian hustru narheten att ha samlag nagon att bli ofta viktigare ann saken dar kanslomassiga intensiteten i att finnas till foralska.

4. Inte fri til stadg

Att besta foralska koper vanligtvis forsavitt att planter den andra personen forst – du lagger deras behov ovanfor dina samt eventuellt upptacker att n forlorar dej sol till forhallandet.

N ganska befinner dig att stoppa dina planer eftersom n befinner si odl desperat att besta runt do sam prioriterar dom villi en satt som icke stadse ar friskt.

Ino stallet darfor at ge up alltsamman e ogonblick med den ni befinner sig foralska i, befinner sig n bekvam att veta att foremal samt pryl kommer att bliva bra ino ditt affar forsavitt n fokuserar gallande de allena.

Dett befinner sig en sa betydelsefullt kli att anlanda mo – att deltag nagon betyder icke att n befinner sig avhangig varandra !

Det handlar forsavitt att kanna sig nog bastant samt kars i ditt karleksforbindelse darfor att vasna det knalla lite och existera din egen indivi.

5. Kompression mot komfort

Att dejta inom de tidiga dagarna av e karleksforbindelse kan existera finfin, andock det ar definitivt ett press saso befinner si involverat.

Solklar befinner si det fullkomligt naturligt att handla detta, men de kanslorna kan byta skepnad nar ni befinner sig fullstandigt foralska inom en.

Att ha sex nagon samt bliv alskad fran dom betyder att befinna sig sjalv – vilken version utav det det rakar befinna!

Detta lankar sannerligen mo tanken forsavitt ovillkorlig karlek sam det atagande n astadkommer darfor att idka samlag en saso de befinner sig.

Nar du antagligen age insett att du alskar varandra och ar bekvama vill n fortfarande handla do lyckliga, men det ar mindre kompression att vara ‘perfekt’ oavbrutet.

6. Skepsis till sjalvtilli

Nar du ar foralskad inom e kan du stundom patraffat dej solo krossad it tvekan samt farhaga pro forhallandets senar .

Det har befinner si sarskilt riktigt nar smekmanadsfasen narmar sig sin forliden och de kemiskt inducerade hojderna som ni kande i inledningsvis borjar blekna.

Nar du alskar en kanner n dej trygg tillsamman vetskapen att du och de befinner sig nago finfin tavlin sam chanserna forut ett framgangsrikt sam lyckligt langvarigt affar befinner si hoga.

Skada n kanner til likasa att ni grundligt ned bryr de avsevart om dem sam att dessa kanslor ar det som sannerligen raknas.

Det befinner sig genomforbart att uppfatta bagg typerna av love samtidigt, ehur saken da relativa betydelsen utav varje och nagon kommer att skiftning nar en proportion fortsatter.

Ar ni aven fortsattningsvis inte saker gallande forsavit ni alskar e alternativ befinner si foralska i dom? Chatta online tillsammans nago relationsexpert av Relationship Hero saso kan assistera dej att kalkyler ut foremal. Latt.

Saken da narvarande sidan bestar a lankar. Mi tillat nago liten provision om ni valjer att gora affar nagot efter att aga klickat villig dom.